Kernwaarden als kompas voor je werk en je leven

Kernwaarden als kompas voor je werk en je leven
5 september 2019 Jiska Rook
Essencio - Blog - Kernwaarden als kompas in je werk en je leven

door Jiska Rook • branding & strategiebevlogen ondernemersstijl

Kernwaarden als kompas voor je werk en je leven

Werk jij met kernwaarden? Met woorden die jou als ondernemer, als persoon omschrijven? Ze kunnen je in je werk, in je bedrijf én in je leven richting geven. Over waarom je doet wat je doet, waar je voor staat en hoe je werkt. Wij hadden recent de behoefte aan het duiden van onze kernwaarden. Als een soort checklist voor alles wat we doen en willen uitdragen met Essencio. Een meetlat voor alles wat we schrijven en met beelden willen zeggen – voor nu en in de toekomst.

Kernwaarden, omdat we er mogen zijn

In de zoektocht naar kernwaarden, zochten we naar woorden die passen bij onze essentie. Waarden die de kern van ons bedrijf uitdragen. Niet omdat de maatschappij of onze concurrenten bepalen wie we zijn, maar omdat wij deze waarden zijn. En we hopen deze waarden ook te blijven zijn. Ze geven ons stabiliteit en vormen onze identiteit.

Kernwaarden, omdat we willen blijven zijn

Door kernwaarden te bepalen, willen we waarden vormen voor de situatie zoals deze nu is, maar ook voor de situatie later. We willen dat het woorden zijn waar we steeds op kunnen terugvallen. Woorden die ons helpen te reflecteren. Om ons gewenste gedrag te bepalen. Woorden die ons helpen om richting te geven als we groeien als bedrijf, ook als we nieuwe medewerkers aannemen bijvoorbeeld.

Hoe kun je kernwaarden concreet toepassen in je bedrijf?

Marjon Bohré, psycholoog en teamcoach, schreef onlangs over het benoemen en vooral ook toepassen van kernwaarden. Want woorden zijn soms ook maar woorden die door verschillende mensen verschillend worden geïnterpreteerd. Dan worden het ‘lege woorden’. En dat is jammer, schrijft Marjon, want kernwaarden kunnen absoluut helpen bij bepalen van gewenst gedrag, bij het ervaren van een bedrijfscultuur en bij beschrijven van een toekomstvisie.

Als je nu als ondernemer alleen werkt, maar in de toekomst wellicht meer gaat samenwerken met anderen, dan zijn kernwaarden ook voor jouw bedrijf absoluut relevant.

Marjon deelt twee dingen die kunnen helpen om kernwaarden voor je bedrijf concreet te maken:

  1. Verbind je persoonlijke waarden (waar sta jij voor?) aan de kernwaarden van je bedrijf. Een waarde is pas écht motiverend als jij je er persoonlijk aan kunt relateren.
  2. Zorg dat je je kernwaarden concreet vertaalt naar gedragsvoorbeelden. Wat voor jou flexibel is, is voor mij zwabberend en onduidelijk. Wat voor mij creatief is, is voor jou chaotisch en ongericht. Besteed er tijd aan om er een concreet voorbeeld of verhaal aan te koppelen. Zodat je erachter komt wat het betekent voor je werk.

Neem de tijd om je persoonlijke waarden en de kernwaarden van je bedrijf met elkaar te verbinden. Dan breng je de ziel in je werk. Dan wordt het werk wat je doet ook zinvol op persoonlijk vlak. En kun je impact realiseren met je bedrijf.

Dit zijn onze kernwaarden

Toen we nadachten over onze kernwaarden, kwamen we tot een heel rijtje woorden. We besloten deze woordenlijst terug te brengen naar een paar. We kwamen uit op een zestal woorden. (Misschien is dat niet toevallig; het getal zes staat voor harmonie en liefde)

Dit zijn onze kernwaarden: kwaliteit, betrokkenheid, creativiteit, positiviteit, onthaasting en authenticiteit.

Kwaliteit: We houden producten en diensten met waarde. Van schoonheid en van betekenis. Echt goed werk, daar worden we blij van. Als alles klopt, tot in de details. (Al heeft die behoefte aan kwaliteit ook een keerzijde: ons perfectionisme. Die is niet altijd helpend, dat ervaren we ook.)

Betrokkenheid: We zijn graag betrokken bij de mensen voor wie we werken. We houden van oprecht contact, korte lijnen en open communicatie. Niet van het werk over de schutting gegooid krijgen en dan moeten uitvoeren. We willen graag samen werken aan iets nieuws, samen die reis aangaan, en samen creëren.

Creativiteit: Creativiteit ligt voor ons heel dicht bij inspiratie. We laten onszelf graag voeden en inspireren, dat is altijd de basis van ons creatieve werk. Maar we geven ook graag creativiteit en inspiratie door. Door nieuwe dingen te ontwerpen, en inzichten en mooie verhalen te delen over mindset, onthaasting en persoonlijke ontwikkeling. Vaak gaat dat vanzelf, vanuit onze essentie, over bevlogen ondernemen en bewust leven. En de natuur is een grote creatieve inspiratiebron voor ons.

Positiviteit: We houden van vrolijkheid. Van een positieve kijk op het leven. We lachen graag en veel – we hebben geregeld de slappe lach op kantoor :). Niet voor niets heette Essencio eerder Studio Vrolijk. We houden van gezelligheid in contacten, en we zijn optimistisch van aard. Ons glas is halfvol, en we ervaren dat deze mindset essentieel is voor je bedrijf en de kwaliteit van je leven.

Onthaasting: Zo belangrijk: tijd maken voor tijd. Dingen met aandacht doen, vanuit ontspanning. Al deze woorden – tijd, aandacht, ontspanning, rust – vatten wij samen als: onthaasting. Ook belangrijk in ons veelzijdige werk; enerzijds voor bedrijven en ondernemers – waarbij meerdere projecten voor meerdere mensen tegelijk lopen – en anderzijds rondom onze producten en inspiratie. Onthaasting is in onze maatschappij zó belangrijk. Is voor ons mensen zo belangrijk. De natuur is een enorme rustbron voor ons.

Authenticiteit: Echtheid vinden we heel belangrijk. Werken en leven vanuit je authentieke ik, dat gaat over echt-zijn. Echt en bewust leven vanuit je eigen, unieke waarden en talenten. Doen wat je doet, omdat het uit jóu komt, en niet uit een ander. Je eigen pad lopen en daarbij durven staan voor wie je echt bent.

We hopen dat je deze waarden al ziet, en de komende tijd mogelijk nog meer zult ervaren.

Welke kernwaarden passen bij jou? Als persoon, als ondernemer? Hier vind je een mooie lijst voorbeelden van kernwaarden. Ze kunnen je helpen richting geven, in je werk en in je leven.

We zijn benieuwd!

Wil je positief geïnspireerd blijven over branding en bevlogen ondernemen? Schrijf je dan in voor onze Business Nieuwsbrief.

Share: