Magazine voor Open Doors

OPEN DOORS

Open Doors Magazine is een uitgave van Open Doors Nederland, die zes maal per jaar verschijnt. Open Doors is een internationale organisatie die vervolgde christenen steunt.

Sinds 2013 ontwerpen we het magazine, na een grondige restyle en wijziging van de eerdere bladformule. Daarnaast verzorgen we het jaarverslag en de uitgave rondom de jaarlijkse Ranglijst Christenvervolging.