Zo schrijf je een aansprekend merkverhaal

Zo schrijf je een aansprekend merkverhaal
5 februari 2019 Jiska Rook

door Jiska Rook • branding en strategie

Zo schrijf je een aansprekend merkverhaal

In ons vorige blog deelden we het nut van een sterk merkverhaal. Een merkverhaal is nodig als kapstok voor alle content van je bedrijf. Wanneer de content van je organisatie gecreëerd wordt vanuit een overkoepelend verhaal, dan ga je al je marketing- en communicatiewerkzaamheden ook vanuit storytelling benaderen. Zo verbind je mensen met hun hart én hoofd aan je bedrijf. Maar hoe schrijf je een sterk en aansprekend merkverhaal?

De belangrijkste tip in de manier waarop wij een merkverhaal opbouwen, is dat het perspectief niet vanuit je organisatie zou moeten komen, maar vanuit de lezer, kijker of luisteraar van je content.

Vergelijk het met een samenvatting van een goede film: je gaat een film niet kijken, omdat de missie van de filmmaker je aanspreekt. Je kijkt die ene film, omdat je je aangetrokken voelt tot het verhaal, de aansprekende hoofdpersonen en de setting waarin het zich afspeelt.

Een voorbeeld: ons eigen merkverhaal

Je hebt vast een beschrijving van je bedrijf. Ook op onze website lees je over wat we doen en wie we zijn, zodat we mensen kunnen duiden waar we voor staan. Maar voor de creatie van onze content, is een merkverhaal voor ons essentieel.

Een bedrijfsbeschrijving klinkt vaak ongeveer zo:

Essencio is een bureau voor content en design, en helpt je groeien door te leven en werken vanuit de essentie. Bevlogen ondernemen en bewust leven, daar staan we voor, en dat gunnen we jou. We maken tijd voor schoonheid en betekenis door vorm en inhoud te bieden, online en offline.

En zo klinkt een merkverhaal dat vanuit storytelling is beschreven:

Daar zit ze. Gefocust achter haar laptop aan tafel. Bevlogen door de zoektocht naar betekenisvolle groei voor haar bedrijf. Goede koffie, een agenda en mooie bos bloemen op tafel. De zon schijnt naar binnen. Stijl omringt haar. Positief en bewust leven siert haar.

Daar loopt ze. Struinend over het strand. Ze heeft dit moment van onthaasting in de natuur nodig. Om de snelle hectiek van alledag beter aan te kunnen. Zittend op een bankje schrijft ze van zich af. Zo in de schepping – het bos, de bergen, een open veld – laadt ze op.

De medewerkers van Essencio helpen deze merken en mensen groeien. Visueel, inhoudelijk en praktisch. Je ziet hun expertise, hun oprechte glimlach. Voelt dat ze helpen vanuit creativiteit, intuïtie, zingeving en passie. Omdat ze bij willen dragen aan een stijlvolle en echte wereld, door mooi ontwerp en waardevolle inhoud.

Voel je het verschil tussen de twee versies? Welk verhaal zou jij willen volgen?

Schrijf je merkverhaal vanuit je missie en gebruik storytelling

Door ons merkverhaal te verrijken met storytelling, houden we scherper hoe jij als lezer ons zou moeten herkennen – door alles wat we communiceren heen.

Hieronder diepen we dat verder uit. In het kort bevat een sterk merkverhaal deze twee uitgangspunten:

  • Een merkverhaal beschrijft de missie en visie van je bedrijf
  • Een merkverhaal beschrijft waar de content over gaat

Een sterk merkverhaal beschrijft de missie en visie van je bedrijf

In de missie en visie zit de kern van je bedrijf. Al zijn veel merken en ondernemers vooral goed in het vertellen wat ze doen en veelal ook hoe ze dat doen. Terwijl het waarom in onze informatiemaatschappij – waarin consumenten steeds kritischer zijn op reclame – belangrijker wordt.

Het waarom draait om jouw missie voor mij als consument. Waarom voegt jouw product, dienst of goede doel iets toe aan mijn leven? Groots: waarom zou ik geld voor jouw product of dienst over hebben? Of kleiner: waarom zou ik me inschrijven voor je nieuwsbrief? Wat heb ik eraan?

Ieder bedrijf zegt klantvriendelijk te zijn. En dat je waar voor je geld krijgt. Als ik in jouw waarom geloof, dan heb ik een sterkere, betekenisvollere, emotionele band met je bedrijf, dan wanneer ik afga op praktische eigenschappen van je product of de voordelen van jouw dienstverlening of organisatie.

In een sterk merkverhaal komt die missie duidelijk naar voren. Als je je missie van je bedrijf duidelijk hebt, dan maakt dat de vertaling naar een merkverhaal makkelijker.

Een sterk merkverhaal beschrijft waar jouw content over gaat

Een goed merkverhaal moet een verhaal zijn dat anderen inspireert. We maken gebruik van storytelling, zoals ook in films en verhalende boeken wordt toegepast. De basis hiervoor is The Hero’s Journey

Een goede film kent (onder andere) een of meerdere hoofdpersonen, een setting, verschillende thema’s en dilemma’s, en een mentor. Een verhaal is spannend doordat er zich dilemma’s voordoen die opgelost moeten worden. Dat kun je perfect doorvoeren in je merkverhaal.

Wie is eigenlijk de hoofdpersoon in jouw communicatie en marketing? Schrijf je altijd vanuit de naam van je bedrijf? Of ben je zelf de hoofdpersoon, als medewerker of eigenaar? Of… Zouden jouw klanten het verhaal van je bedrijf veel beter kunnen vertellen, en ben jij meer een mentor voor je klanten? Als mentor help jij de hoofdpersoon naar de oplossing van de dilemma’s toe. Ook een waardevolle rol!

Welke rol speel jij in je content? De hoofdrol? Of ben je de mentor?

We zien dat veel ondernemers denken (of vrezen) dat zij de hoofdrol moeten spelen in hun marketing en communicatie. Dat ze een ‘personal brand’ moeten worden. Maar je hoeft niet de hoofdrol te spelen. Je mag ook een mentor zijn. Dan laat je jouw klant de held, de hoofdpersoon, van het verhaal van je bedrijf zijn.

Dat kan heel letterlijk: door je klanten in beeld te brengen in je content, door vanuit hun perspectief te communiceren. Laat je klanten via jouw kanalen (website, social media, nieuwsbrief) delen over het resultaat dat jij hen als mentor hebt gebracht.

Ook belangrijk voor je merkverhaal: wat is de setting waarin jouw verhaal zich afspeelt? Dit kun je zien als de look & feel van je merk. Tegen wat voor achtergrond speelt jouw merkverhaal zich af? Wat voor kleuren en beelden gebruik je? Hoe proeven mensen jouw huisstijl daardoorheen?

Wat zijn de ingrediënten van jouw merkverhaal?

Het belangrijkste bij het creëren van een merkverhaal voor je organisatie, is om goede keuzes te maken rondom de ingrediënten van je merkverhaal. Wij hebben er bijvoorbeeld bewust voor gekozen om onze klanten als belangrijk uitgangspunt te nemen, en zelf een mentorrol te vervullen. Dat zie je bijvoorbeeld terug in deze interviews. Daar maak je letterlijk kennis met een ondernemer in de setting uit ons merkverhaal.

En met dit blog hopen we jou als ondernemer of medewerker van een organisatie vanuit onze mentorrol verder op weg te helpen.

Aan de slag! Wat zijn de ingrediënten van jouw merkverhaal?

  • Wie zijn de hoofdpersonen?
  • Wie is de mentor?
  • Wat is de setting?
  • Welke belangrijke thema’s bespreek je?
  • Welke dilemma’s moeten opgelost worden?

Tips voor het schrijven van je merkverhaal

Als je je bewust bent van de ingrediënten die er in je merkverhaal moeten terugkomen, kun je starten met het schrijven van je merkverhaal. Een aantal tips.

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een standaard verhaalopbouw: Er was eens een… (Beschrijving hoofdpersoon/hoofdpersonen). Elke dag… (beschrijving dagelijkse gang van zaken). Totdat… (dilemma’s en thema’s schetsen). Daarom… (rol mentor + gewenste oplossingen). Totdat uiteindelijk… (effect gewenste oplossingen).

Het belangrijkste bij een merkverhaal is om je in te leven in de mindset van de hoofdpersoon: wat gaat er in zijn/haar hoofd om?

Houd ook voor ogen: er is niet één goed merkverhaal. Want storytelling gaat ook over ‘vrij schrijven’. Het belangrijkste is om je in te leven in de mindset van de hoofdpersoon. Wie is die persoon, wat beweegt hem of haar? Wat voor thema’s zijn belangrijk voor hem/haar? Welke dilemma’s kampt hij mee? En hoe kunnen die dilemma’s opgelost worden, met behulp van de mentor?

Een merkverhaal creëer je niet ‘even snel’. Het mag tijd kosten om te ontstaan, te groeien, te landen en aangescherpt te worden. Maar het zal je richting geven in je uitingen, en helpen om het hart te raken van potentiële klanten.

Ik hoop dat je getriggerd bent om het merkverhaal van jouw bedrijf te ontdekken. Omdat ik ervan overtuigd ben dat je van daaruit echt relevant kunt zijn voor jouw potentiële klanten.

Wil je meer tips voor het schrijven van een merkverhaal ontvangen? Dat kan! Stuur me een mailtje: jiska@essencio.nl. Ik ben benieuwd!

Share: